True
Mode.TV - TV kijken via internet, de beste Mode tv-programma's bij elkaar! Nederland.FM   Nederland.TV   Podcast.NL   Contact   Privacy & Cookies  

Vroege vogels - Alle afleveringen
Vroege vogels
Vroege Vogels: Het Marsdiep, het water tussen Texel en Den Helder, is de plek waar zeehonden uitrust

In het Marsdiep komen de Noordzee en de Waddenzee samen. Hier varen niet alleen jaarlijks honderdduizenden toeristen van Den Helder naar Texel, maar zoeken ook talloze trekvogels, zoals de rosse grutto, voedsel voor hun lange tocht naar het noorden. In dit gebied vinden zeehonden hun rust, ondanks het toerisme. Ook is het een plek waar al decennialang onderzoek wordt gedaan naar vissen, schelpdieren en andere wadbewoners. De grote gevolgen van klimaatverandering worden hier zichtbaar.Vroege vogels
Vroege Vogels: In het Wormer-en Jisperveld broeden volop grutto's en andere weidevogels.

Bij het naderen van het Wormer- en Jisperveld zijn de geluiden van de weidevogels direct hoorbaar. Een prachtig geluid, dat helaas steeds minder te horen is in Nederland. Maar hier in het veenweidegebied vlak bij Amsterdam is het een paradijs voor vogels als de tureluur, de kievit en de grutto. Oude weidemolentjes zorgen voor een goed waterpeil en koeien gaan de boot op om vervoerd te worden naar hun graasgebied. Daarnaast is in dit oude cultuurlandschap met al zijn eilandjes volop rietland te vinden, waar moerasvogels als sprinkhaanzangers, rietgorzen en kleine karekieten zich laten horen en zien.Vroege vogels
Vroege Vogels: Tussen de watermolens van de Dommel ziet Menno Bentveld beekprikken, de grote gele kw

Grote gele kwikstaarten broeden volop in de watermolens die langs de Dommel het landschap vormen. Presentator Menno Bentveld ziet de meest prachtige planten die profiteren van het opstuwen van het water door de molens. Bedreigde dieren als de beekprik houden zich op in de schone zijstromen van de Dommel, zoals de Keersop. Wanneer de avond valt, laat de halfgevlekte eendagsvlieg zich zien. En natuurfilmer Roel wordt verrast door een heel bijzonder soort, namelijk de wielewaal.Vroege vogels
Vroege Vogels: 't Roegwold ontwikkelde zich van oude landbouwgrond tot nieuwe natte natuur.

Roerdompen en waterrallen zitten verscholen tussen het Groningse riet, terwijl de snor en rietzanger enthousiast van zich laten horen. Wie hier twintig jaar geleden rondliep, had deze soorten niet gehoord. 't Roegwold ontwikkelde zich van oude landbouwgrond tot nieuwe, natte natuur. Nu zit het uitgestrekte gebied vol ganzen en veldleeuweriken. Als letterlijk hoogtepunt klimt Menno Bentveld in een hoogspanningsmast om een nieuwe bewoner in Groningen te bewonderen: de raaf.Vroege vogels
Vroege Vogels: Tussen de boomkikkers en zwarte spechten kronkelt in het zuiden van ons land Het Merk

Tussen de boomkikkers, pinksterbloemen en zwarte spechten kronkelt in het zuiden van ons land al eeuwenlang een kleine beek: het Merkske. De beek vormt de grens tussen Nederland en België en is daarom nooit rechtgetrokken. Het is alsof de tijd hier heeft stilgestaan. In de kleine, natte graslanden groeien extreem zeldzame planten, zoals de knolsteenbreek en de karwijselie. Overdag zien we boomkikkers opwarmen in het braamstruweel, 's avonds horen we ze kekkeren rond de poelen. Menno Bentveld duikt het water in, waar hij kokerjuffers vindt, bermpjes en als kers op de taart twee enorme palingen.Vroege vogels
Vroege Vogels: Presentator Menno Bentveld bezoekt de oude zeebodem van het Roggebotzand op het randj

Een visarend duikt niet zo vaak op, laat staan een jagende. De oude zeebodem van het Roggebotzand op het randje van de Flevopolder blijkt ideaal terrein voor deze indrukwekkende vogel. Menno Bentveld is op de voormalige zandbank uit de Zuiderzee. Hier ligt ook onze genenbank, waar bedreigde inheemse struiken en bomen bewaard blijven. Er duiken verwachte en onverwachte nieuwkomelingen op, zoals de bever en zandhagedis.Vroege vogels
Vroege Vogels: Op de grens tussen Utrecht en Gelderland loopt de Diefdijk, omringd door fruitbomen e

Precies op de grens tussen Utrecht en Gelderland loopt de eeuwenoude Diefdijk, omringd door fruitbomen met prachtige bloesem die de lente met zich meebrengt. Al die nectar trekt wilde bijen en andere insecten aan, onmisbaar voor de bestuiving van die fruitbomen. Menno Bentveld bezoekt dit historische cultuurlandschap aan de rand van de Betuwe, waar blauwborsten, winterkoningen en mezen volop profiteren van de wilgengrienden. In de poelen langs de dijk zijn de eitjes van de kamsalamander te vinden, een kwetsbare soort die het hier wel goed doet.Vroege vogels
Vroege Vogels: In het Haagse Bos duiken sperwers, bosuilen en eekhoorns op. De Haagse kronkel krioel

Politici en de koning zijn waarschijnlijk de bekendste bewoners van onze hofstad Den Haag. Maar tussen het Binnenhof en Huis ten Bosch ligt ook het Haagse Bos, een van de oudste beschermde bossen van Nederland. Tussen de hoge bomen duiken sperwers, bosuilen en eekhoorns op. De Haagse kronkel krioelt op de bosbodem, een miljoenpoot die bijna alleen hier leeft. En Menno Bentveld bezoekt ook de tuin van de koning om de prachtige bosanemoon te bewonderen.Vroege vogels
Vroege Vogels: Grutto's, tureluurs, maar ook roerdompen, rietgorzen en blauwborsten voelen zich thui

Grutto's, tureluurs, roerdompen, rietgorzen en blauwborsten voelen zich thuis in de Natte As van Friesland, een lange strook van drassige natuur die het Lauwersmeer met de Alde Feanen verbindt. Niet alleen vogels, maar ook de boommarter en de otter zijn hier te vinden. Menno Bentveld tuurt over de velden, op zoek naar reeën en iets verderop laat een stel kemphanen zich zien. Als toegift danst een prachtige wolk aan spreeuwen in de avondschemer.Vroege vogels
Vroege Vogels: De Waterwinbossen: er zijn bonte spechten en alpenwatersalamanders, er is zandgrond e

Er is een plek in Zeeland waar alles nét een beetje anders is dan in de rest van deze provincie: de Waterwinbossen. Hier voelen zowel de middelste bonte specht als de alpenwatersalamander zich thuis. In dit natuur- en waterwingebied in Zeeuws-Vlaanderen vind je geen vette zeeklei, maar zandgrond. Geen landbouw, maar bos en hierdoor zie je allerlei soorten die elders in Zeeland niet te vinden zijn. Op de warme zandgrond ziet Menno Bentveld de eerste bladrozetten ontluiken en geniet natuurfilmer Stijn van de baltsende patrijzen.Vroege vogels
Vroege Vogels: Afl. 2

Nederlanders staan internationaal bekend om hun strijd tegen het water, een strijd die met de dijken, duinen en droogleggingen gewonnen leek te zijn. Maar met een stijgende zeespiegel en veranderend klimaat loopt bijna twee derde van Nederland opnieuw het risico om te overstromen. Hoe blijven we boven water? Menno Bentveld ziet hoe de natuur kan worden ingezet om droge voeten te houden. In veel gebieden gebeurt dat al. Van de Groningse Onlanden tot de Brabantse Biesbosch profiteren onder andere zeearenden, grote zaagbekken en ook de mens van deze natte gebieden.Vroege vogels
Vroege Vogels: Afl. 1

Wekelijks zenden honderden mensen uit het hele land schitterende beelden in voor de rubriek: 'zelf geschoten', van spelende eekhoorns en jagende velduilen tot prachtige libellen. Vaak zijn het soorten die je bijna nooit ziet, zoals de gladde slang of de woudaap. Wie zijn de mensen die deze beelden inzenden? Op welke beelden zijn ze zelf het meest trots? Menno Bentveld spreekt met de inzenders en onderzoekt wat de kracht van de community is.